objawy choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera najczęściej pojawia się u osób, które ukończyły 65. rok życia. Najbardziej charakterystycznym objawem tej choroby jest zaburzenie pamięci, które jest spowodowane zanikiem tkanki mózgowej. Jest to choroba mózgu, która niszczy zdolności myślenia powodujące w ostateczności problemy z wykonywaniem codziennych czynności.

Czym jest Alzheimer?

Jest to rodzaj utraty pamięci, który dotyczy około 10% osób powyżej 65. roku życia. W mózgu osoby chorej powstają blaszki beta-amyloidu, które są toksyczne dla komórek nerwowych. Dodatkowo w mózgu rozwija się również stan zapalny. Mózg człowieka ma 100 miliardów komórek nerwowych, które łączą się z wieloma innymi komórkami tworząc pewnego rodzaju siatkę. Poprzez powstały stan zapalny komórki nerwowe zostają uszkodzone i następują problemy z pamięcią. Najczęstszymi czynnikami powodującymi rozwój choroby Alzheimera są:

  • cukrzyca,
  • predyspozycje genetyczne,
  • nadciśnienie tętnicze i urazy głowy,
  • niski stopień edukacji,
  • wiek powyżej 65 lat,
  • wysoki poziom cholesterolu.

Jakie są pierwsze objawy choroby Alzheimera?

Najprościej ujmując Alzheimer powoduje zaburzenia pamięci. Jednak jak możemy rozpoznać początkowe objawy tej choroby? Objawy są często bardzo mało charakterystyczne i ciężko je zauważyć. U każdego człowieka mogą one wyglądać zupełnie inaczej, lecz te, które najczęściej możemy zauważyć to zaburzenia rozumowania, brak samodzielnego podejmowania decyzji, problemy z wysławianiem się oraz problemy ze wzorkiem. Takie osoby czują się niepewnie w terenie, mają problem z pisaniem, gubią się i często szukają rzeczy, których położenia nie pamiętają. U osoby z pierwszymi objawami choroby występuje ogólne otępienie i spadek zdolności umysłowych. Niestety u osób z Alzheimerem wszelkie objawy postępują i pogłębiają się. Etapy tej choroby podzielono na trzy główne: łagodny, umiarkowany i ciężka choroba.

We wczesnym stadium choroby osoby z Alzheimerem mogą żyć i funkcjonować samodzielne, mogą chodzić do pracy, na zakupy, prowadzić samochód oraz spotykać się ze znajomymi. Mimo, że objawy na początku choroby nie są drastyczne, to najbliżsi osoby chorej mogą zauważyć zmiany w jej funkcjonowaniu i zareagować wizytą u specjalisty. Lekarz jest w stanie nawet we wczesnym stadium choroby ją rozpoznać, korzystając z odpowiednich narzędzi, dlatego warto się badać.

Opieka osób z chorobą Alzheimera

Podczas rozwoju choroby osoby z Alzheimerem powinny podlegać specjalistycznej opiece. W domu opieki dla osób starszych pracują specjaliści, lekarze i opiekunowie, którzy z doświadczeniem podchodzą do każdego podopiecznego. Osoby chore potrzebują wsparcia i opieki, dlatego ważne jest jej zapewnienie seniorom z chorobą Alzheimera.