page-header

Rehabilitacja

Zapoznaj się z naszymi usługami
Możesz nam zaufać

Zabiegi i rehabilitacja

Rehabilitacja stanowi nieodłączny element postępowania leczniczego większości schorzeń, niezależnie od wieku pacjenta. Celem jest przywracanie lub kompensacja utraconych funkcji w następstwie choroby, urazów lub kalectwa.

Dysponujemy gabinetami rehabilitacyjnymi dostępnymi dla naszych mieszkańców i oferującymi szeroki zakres usług obejmujących wszystkie dziedziny fizjoterapii.

Rehabilitacja Dom opieki Luksus
Rehabilitacja Dom opieki Luksus 5
Rehabilitacja Dom opieki Luksus 4
Z dziedziny fizjoterapii nasze gabinety oferują sale w pełni wyposazone w :
Zalety zabiegów w Domu Opieki Luksus

Dzięki korzystaniu z rehabilitacji w naszym Domu Opieki mają możliwość poprawy wydolności organizmu, usprawnienia funkcjonowania układu krążenia, oddechowego, aparatu więzadłowo- mięśniowego i ogólnej sprawności psychofizycznej. Wszystkie ćwiczenia na przyrządach dostosowane są zarówno pod względem czasu trwania, jak i obciążenia, indywidualnie do pensjonariuszy, w zależności od ich jednostki chorobowej, stopnia wytrenowania, jak i samopoczucia.

Rehabilitację na sali gimnastycznej i przy łożku chorego prowadzi fizjoterapeuta. Celem rehabilitacji przyłóżkowej jest zapobieganie przykurczom i odleżynom, profilaktyka przeciw zapaleniu płuc, zwiększanie i utrzymanie zakresu ruchu w stawach oraz siły mięśniowej, jak również pionizacja i nauka chodu. Wszystkie zabiegi u pacjentów naszego domu wykonywane są w oparciu o zlecenie wystwaiane przez naszych lekarzy.

Dodatkowe zabiegi
  • Gimnastyka poranna

    Jest to gimnastyka zbiorowa na krzesełkach i wózkach, podczas której prowadzone są ćwiczenia czynne i samowspomagane narządu ruchu.

  • Gimnastyka ogólnousprawniająca

    Prowadzone są ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie posturalne, ćwiczenia równowagi i koordynacji ruchowej, które są niezwykle ważne dla osób w średnim i podeszłym wieku.

  • Masaż klasyczny ręczny
  • Masaż limfatyczny
Back to top of page