demencja-starcza-co-to

Demencja starcza jest jednym z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych u osób starszych. Choroba ta powoduje stopniową utratę funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja przestrzenna, planowanie i podejmowanie decyzji. Objawy te z czasem stają się coraz bardziej nasilone, wpływając na jakość życia i codzienne funkcjonowanie chorej osoby. W tym artykule omówimy, czym jest demencja starcza, jakie są jej przyczyny oraz objawy.

Demencja starcza – co to jest?

Demencja starcza to zespół objawów neurologicznych, których głównym skutkiem jest pogorszenie funkcji poznawczych. Choroba ta może mieć różne przyczyny i przebiegać w różny sposób, jednak najczęściej występuje u osób starszych. Według różnych źródeł, demencja starcza dotyka od 5 do 10% populacji w wieku powyżej 65 lat, a odsetek ten rośnie wraz z wiekiem.

Przyczyny demencji starczej

Do przyczyn demencji starczej zalicza się wiele czynników, w tym:

Starzenie się organizmu – Wraz z wiekiem w organizmie człowieka zachodzą zmiany, które wpływają na funkcjonowanie mózgu. Mogą one prowadzić do uszkodzenia neuronów i pogorszenia funkcji poznawczych.

Choroby neurologiczne – Choroby takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane czy choroba Huntingtona mogą prowadzić do demencji starczej.

Choroby układu krążenia – Choroby takie jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca czy udar mózgu mogą powodować uszkodzenie mózgu i prowadzić do demencji.

Choroby metaboliczne – Choroby takie jak cukrzyca czy niedoczynność tarczycy również mogą wpływać na funkcjonowanie mózgu i prowadzić do demencji.

Inne czynniki – Do innych czynników, które mogą wpływać na ryzyko wystąpienia demencji starczej, zalicza się na przykład palenie papierosów, nadmierne spożycie alkoholu, brak aktywności fizycznej, a także genetyczne predyspozycje.

Objawy demencji starczej

Objawy demencji starczej mogą różnić się u różnych osób i zależą od przyczyny choroby oraz stopnia zaawansowania procesu. Jednym z najczęstszych objawów demencji jest pogorszenie pamięci krótkotrwałej. Chorych na demencję starczą często trudno jest zapamiętać nowe informacje, np. imiona nowo poznanych osób czy terminy. Mogą również mieć trudności z odnajdywaniem się w przestrzeni, zapominaniem ważnych dat lub miejsc oraz orientacji w czasie. Inne objawy demencji starczej to m.in. problemy z logicznym myśleniem, komunikacją werbalną, planowaniem i podejmowaniem decyzji, a także zmiany zachowania i nastroju, np. depresja, drażliwość, niepokój lub apatia. W przypadku podejrzenia demencji starczej, ważne jest jak najszybsze skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia diagnozy i podjęcia odpowiedniego leczenia.

Zapraszamy do naszego domu opieki w mazowieckiem gdzie zajmujemy się także z osobami z demencją starczą i nie tylko!